Chào mừng tới
TIMEWAY PRESCHOOL

Timeway tin tưởng sâu sắc, những năm đầu đời là giai đoạn vàng cho sự hình thành nhân cách và phát triển trí tuệ của mỗi con người. Vì vậy giáo dục tại Timeway tôn trọng từng cá tính của trẻ, lấy trẻ lầm trung tâm và tạo động lực để trẻ phát triển tự nhiên nhất.

  • 2 nămkinh nghiệm

  • 80+kinh nghiệm

  • 300+học sinh

TIMEWAY PRESCHOOL
Đội ngũ giáo viên

Sứ mệnh của Timeway là mang đến môi trường học tập, sinh hoạt tâm huyết với đầy đủ giáo cụ trực quan để thúc đẩy khả năng tư duy độc lập và cổ vũ tinh thần sáng tạo cho trẻ. Tất cả các chương trình nuôi dạy trẻ được xây dựng trên nền tảng văn hóa dân tộc để tạo nên một thế hệ trẻ thể lực khỏe mạnh; trí tuệ thông minh; nhân cách hoàn thiện, trở thành những công dân có trách nhiệm trong xã hội hiện đại.

TIMEWAY PRESCHOOL
Cơ sở vật chất

Sứ mệnh của Timeway là mang đến môi trường học tập, sinh hoạt tâm huyết với đầy đủ giáo cụ trực quan để thúc đẩy khả năng tư duy độc lập và cổ vũ tinh thần sáng tạo cho trẻ. Tất cả các chương trình nuôi dạy trẻ được xây dựng trên nền tảng văn hóa dân tộc để tạo nên một thế hệ trẻ thể lực khỏe mạnh; trí tuệ thông minh; nhân cách hoàn thiện, trở thành những công dân có trách nhiệm trong xã hội hiện đại.

TIMEWAY PRESCHOOL
Chương trình giáo dục

Sứ mệnh của Timeway là mang đến môi trường học tập, sinh hoạt tâm huyết với đầy đủ giáo cụ trực quan để thúc đẩy khả năng tư duy độc lập và cổ vũ tinh thần sáng tạo cho trẻ. Tất cả các chương trình nuôi dạy trẻ được xây dựng trên nền tảng văn hóa dân tộc để tạo nên một thế hệ trẻ thể lực khỏe mạnh; trí tuệ thông minh; nhân cách hoàn thiện, trở thành những công dân có trách nhiệm trong xã hội hiện đại.

Hợp tác & sự kiện

Phụ huynh nói gì về chúng tôi