Hệ thống bếp ăn hiện đại

100% nhân viên phục vụ tại nhà bếp được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm, được khám sức khỏe định kỳ. Trong năm học không xảy ra trường hợp học sinh, giáo viên bị ngộ độc thực phẩm tại trường học.