Hệ thống Xe Bus

Trường mầm non TimeWay cung cấp dịch vụ xe buýt để hỗ trợ phụ huynh đưa đón con đến trường an toàn và vui vẻ. Phụ huynh muốn sử dụng dịch vụ, vui lòng tham khảo sơ đồ xe buýt bên dưới và liên hệ với bộ phận Tuyển sinh để đăng ký.