Cho đi yêu thương - Đón nhận hạnh phúc
Lô 1 - C1KĐT Cổ Dương- Tiên Dương - Đông Anh - Hà Nội
Hotline:033.3888589

Sứ Mệnh, Tầm Nhìn & Giá Trị Cốt Lõi

TẦM NHÌN

Timeway hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển một hệ thống giáo dục mang đẳng cấp quốc tế, là những ngôi trường mang đầy tính sáng tạo. chuyên nghiệp. Timeway luôn học hỏi và hội nhập với tất cả các nước tiên tiến trên thế giới đồng thời vẫn giữ nguyên bản sắc dân tộc.

SỨ MỆNH

TimeWay hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển một hệ thống giáo dục mang đẳng cấp quốc tế, là những ngôi trường mang đầy tính sáng tạo, chuyên nghiệp. TimeWay luôn học hỏi và hội nhập với tất cả các nước tiên tiến trên thế giới đồng thời vẫn giữ nguyên bản sắc dân tộc.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Giá trị cốt lõi mà TimeWay tạo ra chính là định hướng cho tất cả trẻ em có thể vững vàng bước đi trên con đường hiện tại và tương lai, dựa trên nền tảng là những con người: TỰ LẬP – CAN ĐẢM – THÔNG THÁI – NHÂN VĂN