Cho đi yêu thương - Đón nhận hạnh phúc
Lô 1 - C1KĐT Cổ Dương- Tiên Dương - Đông Anh - Hà Nội
Hotline:033.3888589

Đội ngũ thành viên của trường

Mr. Lê Văn Tuấn
Mr. Lê Văn Tuấn
Mr. Lê Văn Tuấn
Chủ tịch hội đồng quản trị Trường Mầm non Timeway
Ms. Phạm Thanh Châm
Ms. Phạm Thanh Châm
Ms. Phạm Thanh Châm
Cố vấn chuyên môn
MS. Phạm Vân Anh
MS. Phạm Vân Anh
MS. Phạm Vân Anh
Hiệu trường trường mầm non Timeway
Ms. Đỗ Thị Thanh Tâm
Ms. Đỗ Thị Thanh Tâm
Ms. Đỗ Thị Thanh Tâm
Phó hiệu trường trường mầm non Timeway
Ms. Phạm Thị Tuyết Mai
Ms. Phạm Thị Tuyết Mai
Ms. Phạm Thị Tuyết Mai
Phó hiệu trường trường mầm non Timeway
Nguyễn Thị Hương
Nguyễn Thị Hương
Nguyễn Thị Hương
Giáo viên mầm non