Cho đi yêu thương - Đón nhận hạnh phúc
Lô 1 - C1KĐT Cổ Dương- Tiên Dương - Đông Anh - Hà Nội
Hotline:033.3888589

ĐẶT LỊCH THAM QUAN TRƯỜNG

ĐĂNG KÝ THAM QUAN TRƯỜNG

Bố mẹ vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới để đăng ký
tham quan trường cho bé
Đây là bước đầu tiên để phụ huynh đăng ký học và tham quan trường cho bé. Phụ huynh xin vui lòng nhập đầy đủ thông tin yêu cầu vào mẫu dưới đây
THÔNG TIN HỌC SINH
THÔNG TIN PHỤ HUYNH
 
Giới tính NamNữ
Thời gian dự định tham quan trường bắt đầu từ ngày