Hướng dẫn tuyển sinh

Bước 1: Đăng ký dự tuyển

Đăng ký dự tuyển

Nộp phí giữ chỗ và phí dự tuyển

Nhận lịch hẹn đánh giá năng lực cho con

Bước 2: Đánh giá đầu vào: Trẻ sẽ được đánh giá với chuyên gia tâm lý trẻ em

Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ nhập học và học phí

Hoàn thiện học phí qua chuyển khoản hoặc đóng trực tiếp.
Hoàn thành hồ sơ nhập học (theo mẫu) bao gồm:

– Hồ sơ nhập học của trẻ bao gồm:
1. Đơn xin nhập học
2. Thông tin sức khỏe
3. Giấy khai sinh công chứng
4. Sổ hộ khẩu photo
5. Ảnh 4 x6 (4 ảnh)