TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TimeWay luôn tin tưởng sâu sắc những năm đầu đời, là giai đoạn vàng cho sự hình thành nhân cách và phát triển trí tuệ của mỗi con người. Vì vậy, TimeWay luôn tôn trọng từng cá tính của trẻ, lấy trẻ làm trung tâm, tạo động lực để trẻ phát triển một cách tự nhiên nhất.

TẦM NHÌN

TimeWay hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển một hệ thống giáo dục mang đẳng cấp quốc tế, mang đầy tính sáng tạo, chuyên nghiệp và vẫn giữ nguyên bản sắc dân tộc.

 

SỨ MỆNH

“Trao Yêu thương, đón Hạnh phúc”, sứ mệnh của TimeWay là mang tới cho các bé một môi trường giáo dục hiện đại trên nền tảng văn hóa dân tộc nhằm tạo nên một thế hệ trẻ có thể lực khỏe mạnh, trí tuệ thông minh, nhân cách hoàn thiện.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Độc lập – Tự tin – Kỷ luật – Tôn trọng – Hợp tác – Yêu thương. Đó là 6 phẩm chất giá trị cốt lõi mà TimeWay hướng tới nhằm đào tạo ra những công dân toàn cầu.