Cho đi yêu thương - Đón nhận hạnh phúc
Lô 1 - C1KĐT Cổ Dương- Tiên Dương - Đông Anh - Hà Nội
Hotline:033.3888589

Quan Điểm Giáo Dục

QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC

Timeway tin tưởng sâu sắc rằng: Những năm đầu đời là giai đoạn vàng cho sự hình thành nhân cách và phát triển trí tuệ của mỗi con người. Vì vậy giáo dục tại Timeway, chúng tôi tôn trọng khí chất của từng trẻ, lấy trẻ làm trung tâm, tạo nên sự khác biệt cho từng cá nhân trẻ.